Polityka Prywatności

DEFINICJA - Pracownia USG

ul. Wąwozowa 21 w Warszawie
k. stacji Metro Kabaty
PRACOWNIA ELASTOGRAFII
I ULTRASONOGRAFII KLINIKI KABATY OMED  
Recepcja: tel. +48 500 055 277  
zapisy do godz. 23:00
online 24 h
Przejdź do treści

DEFINICJA

ELASTOGRAFIA
definicje elastografii


Podział i definicja

Elastografię w medycynie dzielimy na statyczną i dynamiczną (fali poprzecznej).

1. Elastografia statyczna (odkształceniowa)  - technologia pozwalająca ocenić parametr sztywności i elastyczności tkanek na podstawie algorytmu, obrazującego przemieszczenie się jednego piksela          względem drugiego (speacle tracking)  podczas:

- kompresji i dekompresji (Compression elastography  - Strain imaging: Ophir at all 1991)
na podstawie porównania echa przed i po kompresji i  utworzenie map miejsc naprężeń w tkankach.
- wprawienia tkanki w szybką wibrację za pomocą fali o niskiej częstotliwości, przemieszczenia piksela (tkanki) i odbioru echa wibracji. Wynik przemieszczenia mierzony jest na podstawie propagacji fali   (transient  elastography: Catheline at all 1999)
- zastosowania techniki doplerowskiej o niskiej częstotliwości < 1 kHz. Sygnał wysyłany jest ze źródła zewnętrznego, dociera do twardej tkanki nowotworowej i powstaje pik, spowodowany osłabieniem     amplitudy   (Vibration elastography: Krouskop at all 1987, Lerner at all 1998, Yamakoshi at all 1990)  
            

 (źródło: Three-dimensional sonoelastography: principles and practices  L S Taylor, B C Porter, D J Rubens and K J Parker; Phys. Med. Biol (45) , 2000, 1477 - 494).


2. Elastografia dynamiczna (fali poprzecznej - Shear wave elastography) - technologia wykorzystująca powstałą falę poprzeczną, wytworzoną podczas progacji fali ultradźwiękowej. Metoda nie wymaga        doświadczenia badacza, dotyczącego kompresji i dekompresji tkanek, umożliwia pomiary ilościowe w skali kPa.
  Aparat pozwala na wygenerowanie dużej ilości Frame Rate. Metoda jest testowana, w trakcie badań klinicznych, które sa prowadzone z nadzieją, iż będzie to następny krok technologiczny.

3. Elastografia 3D (statyczna lub dynamiczna) - technologia pozwalająca na wygenerowanie obrazowania 3D płaszczyzną koronarną. Dotyczy ultrasonogafii statycznej i dynamicznej.


Separator definicji elastgrafii


Nowe kierunki badawcze w medycynie  z wykorzystaniem sonoelastografii

1. Onkologia: diagnostyka guzków sutka (możliwość odróżnienia Ca, FA, torbieli), tarczycy, wątroby, trzustki, powiększonych węzłów chłonnych, nowotworów skóry , szyjki macicy, jajników, gruczołu      krokowego.
2. Diagnostyka wczesnych zapaleń: autoimmunologicznych tarczycy,  - np.:ch. Hasimoto, WZW np.: typu C, zapaleń ścięgien np.: śc. Achillesa.
3. Diagnostyka wczesnych zawałów serca
określenie obszaru niedokrwienia (większa sztywność).

(źródło: Medical ultrasound: imaging of soft tissue strain and elasticity: WELLS p. , Hai Dong Liano: print June 16, 2011, doi: 10.1098/​rsif.2011.0054 J. R. Soc. Interface, School of Engineering, Cardiff University, Queen's  Buildings, The Parade, Cardiff   CF24 3AA, UK Department of Medical Physics and Bioengineering, University Hospitals Bristol NHS Foundation Trust, Bristol General Hospital, Bristol BS1 6SY, UK)separator definicji 3

Copyright © aaausg.pl 2020
Wróć do spisu treści